България

БЪЛГАРИЯ

            Официално име:

Столица:

Население

Площ:

Валута:

Език:

Телефонен код:

Часово време:

 

Отдолу ще има само няколко изречеия с обща информация за държавата, след които ще изброяване на основните градове, означени по име и герб.

ОСНОВНИ ГРАДОВЕ:

      София                                             Варна

 

 

 

 

 

При натискане върху конкретен град ще излиза отново герба история и обща информация за града, след която ще следва изброяване на основните му забележителности и ще има фотогалерия със снимки на града.

СОФИЯ

 

 

 

 

 

 

Към всяка от забележителностите ще има линк, водещ до информацията за нея, която ще е придружена с 2, 3 снимки, но повечето снимки ще са в галерията.

Италия

Инфо за Италия и нейните забележителности.

Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.

Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.

Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.

Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.Инфо за Италия и нейните забележителности.

Македония

Инфо за държавата Македония.Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

 

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

Инфо за държавата Македония.

 

Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония. Инфо за държавата Македония.